Α Τρίμηνο


Α ΤρίμηνοΑναλυτικό πρόγραμμα

Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων γλώσσας, 
μαθηματικών, μελέτης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργίας 
και έκφρασης καθώς και πληροφορικής.
ΓΛΩΣΣΑ
 • Μαθαίνουν να κρατούν σωστά το μολύβι, το μαρκαδόρο, το ψαλίδι και ασκούν τη λεπτή 
 • τους κινητικότητα
 • Αναγνωρίζουν το όνομα τους και τα ονόματα των συμμαθητών τους
 • Γράφουν το όνομά τους
 • Γράφουν όπως μπορούν π.χ. μια συνταγή για τη μαμά
 • Αφηγούνται και απομνημονεύουν μικρά κείμενα π.χ. διαλόγους σχολικών εορτών
 • Εξασκούνται στη φωνολογική επίγνωση γραμμάτων και συλλαβών πρώτα στην αρχή
 •  και μετά στο τέλος της λέξης
 • Αναγνωρίζουν οικείες λέξεις π.χ. τις λέξεις ΕΛΙΑ, ΣΤΑΦΥΛΙ, ΠΑΣΧΑ
 • Κατανοούν κείμενα
 • Μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους με κεφαλαία και πεζά καθώς και των συμμαθητών τους
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • Απαριθμούν και αναγνωρίζουν τους αριθμούς έως το πέντε
 • Μαθαίνουν να ομαδοποιούν, να ταξινομούν, να συγκρίνουν και να αντιστοιχίζουν με 
 • βάση συγκεκριμένα κριτήρια
 • Μαθαίνουν να προσανατολίζονται στο χώρο και στο χρόνο (πάνω –κάτω, μέσα –έξω, 
 • μπροστά –πίσω, δεξιά-αριστερά / τώρα, πριν, μετά, ύστερα )
 • Στην πορεία της σχολικής χρονιάς καταφέρνουν να απαριθμούν, να αναγνωρίζουν και
 •  να γράφουν τους αριθμούς έως το δέκα
 • Είναι ικανά να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις νοερά ή με αντικείμενα
 • Μπορούν να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα π.χ.μεγεθυντικούς
 •  φακούς, συμβατικά ή μη συμβατικά μέτρα (παλάμη)
 • Αναγνωρίζουν τα σχήματα
 • Χρησιμοποιούν πίνακες διπλής και τριπλής εισόδου
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενισχύονται και καλλιεργούνται τα εξής:
 • Η ομαδικότητα
 • Η αυτοεκτίμηση
 • Η συνεργατικότητα
 • Η εκμάθηση κανόνων υγιεινής
 • Η εκμάθηση κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής
 • Η εκμάθηση καλών τρόπων και κανόνων σωστής συμπεριφοράς
 • Η γνώση των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων
Επιπλέον:
 • Διαβάζουν απλά σύμβολα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΟΚ, κ.α.) και χάρτες
 • Κατακτούν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων π.χ. την αρχή, τη μέση και το τέλος
 • μιας ιστορίας
 • Κατανοούν τη σημασία του πειράματος και της παρατήρησης π.χ. το παγάκι λιώνει,
 •  το νερό εξατμίζεται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • Αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του ΗΥ
 • Χειρίζονται το ποντίκι
 • Εντοπίζουν τα γράμματα και τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο
 • Γνωρίζουν τη λειτουργία βασικών πλήκτρων
 • Χρησιμοποιούν επιλεγμένο λογισμικό για παζλ, ζωγραφική, αναγνώριση ήχων, μέμο,
 •  ακρόαση παραμυθιών
 • Παίζουν με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης
 • Μπαίνουν στο διαδίκτυο π.χ. πληκτρολογούμε μαζί με τα παιδιά τη λέξη ΕΛΙΑ για να 
 • βρούμε περισσότερες πληροφορίες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
Περιλαμβάνει τα προγράμματα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα εικαστικά όπου τα 
παιδιά :
 • χρησιμοποιούν ποικίλα υλικά
 • παρατηρούν, πειραματίζονται με διάφορα υλικά και τεχνικές
 • ανακαλύπτουν την τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας των ανθρώπων.
Το θέατρο όπου το παιδί με την κίνηση ,τη φωνή, το λόγο και τα υλικά εκφράζει μόνο του ή 
σε συνεργασία με άλλους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα.
Τη φυσική αγωγή όπου οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού 
που προάγουν τη σωματική, κοινωνική ,συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.
Τη μουσική η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην
 κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των
 παιδιών.


 Ο Κολόμβος όταν ξεκίνησε, 
ήξερε που πήγαινε και 
όταν έφτασε, 

δεν ήξερε πού 
βρισκόταν.

Ουίνστον Τσώρτσιλ,1874-1965,

Βρετανός Πρωθ/γός
Πρόγραμμα επικοινωνίας γονέων με τους νηπιαγωγούς
Α)  Ημέρα πρώτης γνωριμίας (μετά τον αγιασμό)
Κάθε χρόνο η πρώτη επίσημη συνάντηση με τους γονείς είναι η
 ημέρα του αγιασμού. Η ενημέρωση διαρκεί περίπου 30 λεπτά και
 σε αυτη οι γονείς πληροφορούνται όλα όσα αφορούν στην ομαλή 
λειτοργία του νηπιαγωγείου, τη ζωή και τη μάθηση των παιδιών τους,
 το πρόγραμμα, τις δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τους.
 Οι γονείς προμηθεύονται το Ατομικό Ιστορικό Δελτίο τού παιδιού τους, 
το οποίο περιλαμβάνονται απαραίτητες πληροφορίες για το νήπιο καθώς
 και έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της τάξης.
Β)Μη τακτικές συναντήσεις
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε ανεπίσημες 
συναντήσεις με τους νηπιαγωγούς όπου μπορούν να συζητούν ζητήματα
 που τους απασχολούν σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους. 
Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να γίνονται μόνο όταν ο/η νηπιαγωγός
 δεν απασχολείται από τα νήπια, συνήθως δηλαδή εκτός ωραρίου.
Δ) Διαδικτυακή ενημέρωση
Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία
 του σχολείου, την πρόοδο της ύλης, τη συνολική εικόνα μιας τάξης και όλα
 όσα έχουν σχέση με το σχολείο από τον ιστότοπο μας καθώς και σε 
επικοινωία με μέιλ μαζί μας.
Στην προσχολική εκπαίδευση , η ανάγνωση και η γραφή δεν
 διδάσκονται και δεν αποτελούν ξεχωριστό μάθημα, όπως συμβαίνει 
στο δημοτικό σχολείο. Οι παιδαγωγοί της προσχολικής εκπαίδευσης,
 έχουν ως χρέος να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν το γραπτό λόγο με
 πειραματισμούς και προσπάθειες, στα πλαίσια κατάλληλων 
οργανωμένων δραστηριοτήτων και με τη συνεχή καθοδήγησή τους.
Στην παρούσα εργασία , περιγράφονται ενδεικτικά τρεις 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σκοπό 
αυτό των παιδαγωγών.


Α΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)
Κάποιες από τις ενδεικτικές δραστηριότητες είναι πιθανόν να αλλάξουν 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ"
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.
ΣΤΟΧΟΙ: ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΝΑ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Αφού τελειώσουμε τη συζήτηση γύρω από το θέμα της ελιάς , 
παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα μεγάλο κάνσον, στο οποίο έχουμε 
ζωγραφίσει ,εκ των προτέρων, ένα ελαιόδεντρο με ευδιάκριτα τα μέρη 
του ( ρίζα, κορμός , φύλλα και ελιές ) [1]
Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να μας <ονομάσουν> καθένα
 από τα μέρη αυτά ενώ παράλληλα εμείς γράφουμε την ονομασία
 σε μια καρτέλα, τοποθετώντας την ακριβώς δίπλα π.χ. δίπλα στη
 ρίζα του δέντρου κολλάμε την καρτέλα , που με τη βοήθεια των
 παιδιών, γράψαμε ρίζα. Επαναλαμβάνουμε και για  τις υπόλοιπες λέξεις.

Αφού τελειώσουμε την <ονομασία>, παρουσιάζουμε στα παιδιά 
ένα κάνσον, όπου στην κάθετη πλευρά του, έχουμε γράψει τις 
ονομασίες των μερών της ελιάς (ανακατεμένες και αρκετές φορές)
 ενώ στην οριζόντια πλευρά του, έχουμε ζωγραφίσει ένα- ένα τα μέρη.
 Ζητάμε λοιπόν από τα παιδιά να < αντιστοιχίσουν> την κάθε λέξη με 
το μέρος που πρέπει. Φυσικά  έχουμε ως οδηγό μας το προηγούμενο κάνσον, το οποίο δεν έχουμε φυλάξει αλλά το έχουμε τοποθετήσει από πάνω ακριβώς από αυτό.
Στη συνέχεια, αφού δούμε πως τα παιδιά μπορούν να αντιστοιχίσουν
 με επιτυχία λέξη- εικόνα, τους δίνουμε από ένα κάνσον, διαστάσεων 
όσο και μιας κόλλας Α4 όπου έχουμε ζωγραφίσει ένα ελαιόδεντρο και
 τους ζητάμε, εκτός από το να το χρωματίσουν και να κολλήσουν τις 
ελιές (μπαλάκια από μαύρο γκοφρέ) και τα φυσικά φύλλα ελιάς που
 έχουμε φέρει μαζί μας, να γράψουν το όνομα του κάθε μέρους 
ακριβώς δίπλα , με σύμβουλο τους τα προηγούμενα κάνσον.[2]
Τέλος, τοποθετούμε τις εργασίες στο συρτάρι του κάθε παιδιού, για
 να το πάρει όταν σχολάσουμε στο σπίτι και να <μάθει> και στους 
γονείς του τα μέρη της ελιάς.


Β΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ."
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΤΟΧΟΙ:Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟ
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ 
ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ. ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ Η
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ .


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Αφού χρησιμοποιήσουμε εικόνες από έτοιμα σπιτικά κουλουράκια ,
 ως αφόρμηση, προτείνουμε στα παιδιά να φτιάξουμε κι εμείς 
κουλούρια στο χώρο του νηπιαγωγείου. Όμως, για τη δημιουργία 
των κουλουριών, μας είναι απαραίτητη κάποια συνταγή.
Το πρώτο μας βήμα λοιπόν, είναι να παρουσιάσουμε στα παιδιά τα 
υλικά που μας είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των κουλουριών.
 Φυσικά τα νήπια, δε γνωρίζουν να διαβάζουν ακόμα , γι' αυτό το
 λόγο, παρουσιάζουμε τα υλικά με εικόνες και πιο συγκεκριμένα με 
τα περιτυλίγματα κάποιων προϊόντων και με σκίτσα, ώστε να 
καταφέρουν τα παιδιά να τα διαβάσουν με ευκολία.
 Σε ένα κάνσον λοιπόν, παρουσιάζουμε τα υλικά σε μια σειρά και 
ζητάμε από τα παιδιά να μας αναφωνήσουν ποια υλικά πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε. Ένα ένα λοιπόν υλικό, που τα παιδιά 
αναγνωρίζουν, το καταγράφουμε σε κάποια λευκή καρτέλα με 
μαρκαδόρο και το τοποθετούμε κάτω ακριβώς από το υλικό που
αναγράφει. αφού επαναλάβουμε για όλα τα υλικά την διαδικασία
 ετούτη, ξαναρχίζουμε από την αρχή την ανάγνωση των 
λέξεων και σε κάθε σωστή αναφώνηση του υλικού, παρουσιάζουμε 
στα παιδιά το συγκεκριμένο κάθε φορά υλικό, π.χ. αφού ``διαβάσουν``
 τα παιδιά " τρία αυγά", τους παρουσιάζουμε τρία αυγά κτλ.
Στη συνέχεια, αφού τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα υλικά που μας 
είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των κουλουριών, τους παρουσιάζουμε
 ένα άλλο κάνσον, όπου περιγράφει τη διαδικασία της εκτέλεσης. Κι εδώ 
όμως , τα παιδιά θα είχαν πρόβλημα αν είχαμε
 γράψει την πορεία της δημιουργίας των κουλουριών μόνο με λέξεις
 και για το λόγο αυτό, περιγράφουμε τη διεξαγωγή των κουλουριών 
με τη βοήθεια των εικόνων και των περιτυλιγμάτων των προϊόντων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά, με τη βοήθεια μας, διαβάζουν την 
πορεία της δημιουργίας των κουλουριών και αφού επαναλάβουμε δυο
 φορές, προχωράμε στο πρακτικό μέρος και στη δημιουργία, δίνοντας
 στα παιδιά την ευκαιρία να φτιάξουν μόνα τους τα κουλούρια της 
Λαμπρής και αφού τελειώσουν το πλάσιμο και βάλουμε τα κουλούρια
να ψηθούν, αντιγράφουν τη συνταγή σε ένα φύλλο εργασίας για να
 τη δώσουν στη μαμά τους και να επαναλάβουν τη διαδικασία μαζί της
 στο σπίτι.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Αφού προηγηθεί μια συζήτηση γύρω από το < χειμώνα >, δείχνουμε 
στα παιδιά ,μια εικόνα με χιονισμένο τοπίο , παιδιά να παίζουν
 χιονοπόλεμο, να φτιάχνουν χιονάνθρωπο κτλ. και τους ζητάμε
 να μας την περιγράψουν. Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε 
όσες το δυνατό περισσότερες λέξεις ανήκουν στη οικογένεια λέξεων
 με το " χιόνι".
Αφού λοιπόν τα παιδιά περιγράψουν την εικόνα, παίρνουμε ένα 
κάνσον και με μαρκαδόρο, γράφουμε τις λέξεις που ανήκουν
 στην ίδια οικογένεια με τη λέξη χιόνι ως οδηγό (χιονάνθρωπος,
 χιονόνερο, χιονόμπαλα, χιονοπόλεμος, χιονίζει, χιόνια, χιονιάς κ.α.)
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσουμε την καταγραφή των λέξεων, 
φτιάχνουμε μια ιστορία όλοι μαζί, λέγοντας το κάθε παιδί από 
μια πρόταση. Αφού ολοκληρωθεί και η ιστορία, την
 ξαναδιαβάζουμε και αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν τυχών 
συμπληρώσεις ή  διορθώσεις.
Έπειτα, διαβάζουμε την διορθωμένη και εμπλουτισμένη ιστορία
 και ζητάμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν την ιστορία αυτή 
με δικά τους προσωπικά σκίτσα. και να αντιγράψουν τις λέξεις - κλειδιά 
 που μάθαμε στη ζωγραφιά τους πάνω[3].


[1] Μπορούμε να παρουσιάσουμε το ελαιόδεντρο με τη μορφή κολάζ ώστε να είναι πιο
 παραστατικό στα νήπια.
[2] Μια παραλλαγή, θα μπορούσε να είναι, αντί να γράψουν την ονομασία του κάθε μέρους,
 να κολλήσουν την αντίστοιχη καρτέλα που αναγράφει το όνομα.
[3] Πρέπει να αναφερθεί, πως και οι τρεις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, έχουν 
εφαρμοστεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα σε νηπιαγωγεία του Ρεθύμνου ,κατά 
τη διεξαγωγή διδασκαλιών από φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
1. Αναμνήσεις από τις διακοπές
Εντυπώσεις από το καλοκαίρι.
Η αξία των διακοπών και η προσφορά τους στη σωματική
και ψυχική υγεία του ανθρώπου.


2. Το Σχολείο
Η τάξη μας (χώροι και αντικείμενα).
Οι συμμαθητές μας, παιχνίδια γνωριμίας
Τα υλικά του σχολείου και ο τρόπος χρήσης τους.
Η ανάγκη ύπαρξης του Σχολείου και η ωφέλειά του. 
Κανόνες συμπεριφοράς, χαιρετισμός, προσευχή.
Βαθμίδες εκπαίδευσης.
Οι άνθρωποι, που εργάζονται στο σχολείο μας.
Αγάπη, εκτίμηση και σεβασμός προς αυτό, τους συμμαθητές
και τους ανθρώπους που εργάζονται σ΄ αυτό.

 3. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ( 20 Σεπτεμβρίου )


4. Δραστηριότητες- ασκήσεις λεπτής κινητικότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

1. Ημέρα των ζώων ( 4 Οκτωβρίου )
2. Ημέρα των ταχυδρομείων (9 Οκτωβρίου )
2. Χαρακτηριστικά του Φθινοπώρου
Αλλαγές στη φύση.
Πρωτοβρόχια – το σαλιγκάρι.
Δουλειές του γεωργού και του κηπουρού.
Αποδημητικά πουλιά.
Φρούτα και λουλούδια του Φθινοπώρου.
Δέντρα του Φθινοπώρου.
Το κάστανο, η καρυδιά.
Σταφύλι – τρύγος.  
Η ροδιά, η μηλιά
                                                                                                               

3. Πώς γεννιέται ένα φυτό.
Τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει.
Πώς τρέφεται.
Τα μέρη του φυτού, η  χρησιμότητά του.
Φυτά που ευδοκιμούν στον τόπο μας.

4. Η Οικογένεια μου
Τα μέλη της οικογένειας, το σπίτι μου.

5. Η πόλη μου
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πόλης και διαφορές από το χωριό.
Η πατρίδα μου.

6. Κυκλοφοριακή αγωγή
Συμπεριφορά στο δρόμο, διαβάσεις, σήματα.

7. 26 Οκτωβρίου – Ο Αγ. Δημήτριος
8. 28η Οκτωβρίου - Η γιορτή της σημαίας
Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα  και στις εορταστικές εκδηλώσεις.

9. Ημέρα αποταμίευσης ( 31 Οκτωβρίου )
Τα αγαθά της αποταμίευσης.

10. Γνωριμία και χρήση απλών και σύνθετων χρωμάτων
11. Εισαγωγή στην έννοια του σημείου και της γραμμής.
Ανοιχτή – κλειστή γραμμή ( ευθεία, καμπύλη, μικτή, σπείρα).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

1. Γιορτή των Ταξιαρχών
Γιορτή της Αεροπορίας.

2. Η ελιά και το λάδι
Το δέντρο, ο καρπός και η χρησιμότητά του.
Το λιομάζωμα.
Ελαιόλαδο, απαραίτητο για τη σωστή υγιεινή διατροφή.

3. Ο εαυτός μου.
Το σώμα μου, διατροφή.

Οι αισθήσεις μας (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή).
4. Απλά, βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

5. Εισαγωγή στα γράμματα της αλφαβήτας 
Φωνήεντα - Σύμφωνα.

 ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στο νηπιαγωγείο περιλαμβάνει:
1.     Αυθόρμητη ενασχόληση των νηπίων στις γωνιές δραστηριοτήτων χωρίς την άμεση 
εμπλοκή της νηπιαγωγού. 
2.     Ανάλυση των παραπάνω θεμάτων διαθεματικά. Δηλαδή το κάθε θέμα το αναλύουμε 
σε όλους τους τομείς όπως είναι ο εικαστικός, ο γνωστικός κ.α.
3.     Μέθοδος project: Επιλέγουμε ένα θέμα από αυτά που προτείνονται από τα παιδιά και 
το επεξεργαζόμαστε σε όλη σχεδόν τη χρονιά με διάφορες δραστηριότητες και πληροφορίες
 που συλλέγουν και τα ίδια τα παιδιά. Αυτό γίνεται την ώρα της ευέλικτης ζώνης. Το θέμα 
που επιλέξαμε φέτος είναι « οι 4 εποχές του χρόνου».


ΓΛΩΣΣΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ) 
Μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις ενθαρρύνονται τα παιδιά να παίρνουν το λόγο
 και να παρατηρούν ή να περιγράφουν γεγονότα, αντικείμενα και προσωπικές εμπειρίες. 
Μαθαίνουν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία. 
Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν ποιήματα, αινίγματα, γλωσσοδέτες κ.α. και να 
απομνημονεύουν μικρούς ρόλους στο πλαίσιο των παραστάσεων. 


Στον τομέα της ανάγνωσης εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να έρχονται
 σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου, όπως είναι τα βιβλία, τα παραμύθια κ.α.
 Υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης, όπως είναι ότι διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά 
και από πάνω προς τα κάτω. Αναγνωρίζουν οικείες λέξεις μέσα σε κείμενα και μαθαίνουν να 
« χρησιμοποιούν » τη βιβλιοθήκη της τάξης. Επιπλέον εντοπίζουν τίτλο, συγγραφέα και άλλα 
στοιχεία ενός βιβλίου.

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας και συμμετέχουν ενεργά στη 
« δημιουργία » δικών τους κειμένων με υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό. Δίνονται ευκαιρίες 
στα παιδιά να μάθουν το γιατί και πώς γράφουμε. Ενθαρρύνονται να γράφουν το όνομα στις
 εργασίες τους , να φτιάχνουν πίνακες αναφοράς με συγκεκριμένο θέμα και να δημιουργούν
 ευχετήριες κάρτες καθώς και καταλόγους από αντικείμενα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Μέσα από το παιχνίδι εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική. Εμπλέκονται
 σε καταστάσεις προβληματισμού και δίνουν λύσεις σε προβλήματα. Ενθαρρύνονται να 
ταξινομούν με βάση κάποια χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε αντικείμενα και καταστάσεις, 
να συγκρίνουν και να κάνουν σειροθετήσεις και αντιστοιχήσεις. Μετρούν χρησιμοποιώντας 
αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης. Κατανοούν  απλές  χωροχρονικές έννοιες και 
προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια της μέτρησης του χρόνου.  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βασικές έννοιες από γνωστικά αντικείμενα όπως η βιολογία, οι φυσικές επιστήμες, 
τα θρησκευτικά κ.α διδάσκονται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και με παιγνιώδη τρόπο. 
Διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό και μαθαίνουν τους ζωικούς 
οργανισμούς. Βιώνουν και εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και του τεχνικού 
κόσμου και αρχίζουν να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης, των πειραμάτων και της 
περιγραφής για τη μελέτη υλικών και φαινόμενων. Διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό 
περιβάλλον και περιγράφουν μεταβολές του καιρού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
Προσφέρονται ευκαιρίες για πειραματισμό με τα υλικά, κινητοποίηση της σκέψης, της φαντασίας 
και της δημιουργικότητας. Τα παιδιά πειραματίζονται με τα διάφορα υλικά, σχεδιάζουν και 
ζωγραφίζουν. Συγκεκριμένα στον τομέα της τέχνης γίνεται μια πρώτη γνωριμία με γνωστούς 
ζωγράφους, τα έργα τους και τις τεχνικές τους. Το κουκλοθέατρο απελευθερώνει το παιδί, 
το βγάζει από την καθημερινή ζωή και το τοποθετεί στον κόσμο της φαντασίας.


ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Προετοιμάζονται οι επισκέψεις στα μουσεία και έπειτα συζητάμε την επίσκεψη μας και αναλύουμε 
τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις που αποκομίσαμε.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Μέσα από τα ατομικά και τα ομαδικά παιχνίδια απελευθερώνεται η ενεργητικότητα των παιδιών. 
Διευρύνουν τις κινητικές τους δεξιότητες και προάγουν την υγεία τους. Μαθαίνουν να τηρούν 
ορισμένους κανόνες ασφαλείας και να χειρίζονται κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου