Ωρολόγιο πρόγραμμα


Ωρολόγιο πρόγραμμα

Κλασικό τμήμα
  Νηπιαγωγός:
 Σιαπάρα Χριστίνα
Χατζηιωαννίδου Βάσω (τμήμα ένταξης)
 1.  Ορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου  ως ακολούθως:
   
α. Πρωινή λειτουργία

8:00 – 8:15

8:00- 9:00

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00 – 9:30

Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων


9:30 – 10:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


10:30 -11:15

Πρόγευμα – Διάλειμμα


11:15 -11:45

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


11:45 – 12: 15

Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση

12: 15- 12:30

Αποχώρηση των νηπίων
β.  Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
Νηπιαγωγοί: Μαρουφίδου Λίτσα (διευθύντρια) Φαρμάκης Αστέριος

8:00 – 8:15

8:00- 9:00

Προσέλευση νηπίων

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00 – 9:30

Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων


9:30 – 10:30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


10:30 -11:15

Πρόγευμα – Διάλειμμα

11:15 -12:00

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια


12:00 – 12: 30

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


12: 30- 13:00

Διάλειμμα


13:00- 13:45

Προετοιμασία γεύματος-  Γεύμα

13:45- 14:30

Χαλάρωση – Ύπνος


14:30- 15:15

Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


15:15- 15:45
Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση

15:45

Αποχώρηση των νηπίων


·        Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός: 08.00-12.00
·        Διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 2η νηπιαγωγός: 11.45- 15.45
·        11.45 – 12.00  συνεργασία των δύο νηπιαγωγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου