Προσωπικά δεδομένα
                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 Ήταν όνειρο μας καιρό να δημιουργήσουμε το δικό μας χώρο στο διαδίκτυο,
να μπορούν όλοι να δουν όσα συμβαίνουν εδώ από το σπίτι ή το χώρο εργασίας τους.
 Ο ιστότοπος, σκεφτόμασταν, θα ήταν ένα ακόμη εργαλείο στα τόσα που έχουμε δημιουργήσει,
 να μπορούμε να φέρνουμε τους εκτός των τειχών πιο κοντά στην παιδαγωγική διαδικασία.

Μετά από προσπάθειες και αναζητήσεις επί αναζητήσεων το κατορθώσαμε.
ΣΚΟΠΟΙ: Η προβολή του παραγώμενου παιδαγωγικού έργου στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

   Η δυνατότητα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί) να αντλούν από
 τον υπολογιστή τουοικειακού ή επαγγελματικού περιβάλλοντός τους, πληροφορίες κάθε 
είδους (κείμενο, φωτογραφία) για το παραγώμενο έργο, τις δραστηριότητες των παιδιών 
καθώς και ποικίλο υλικό (προβληματισμοί, αφιερώματα, αντιμετώπιση προβλημάτων κ.α)
 που σχετίζονται με την οικογένεια και το παιδί.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου ύστερα από συνεχείς συσκέψεις τους
κατέληξαν ομόφωνα σε μια πάγια πολιτική που θα ακολουθεί ο ιστότοπος με βάση τους
 νόμους 2472/1997 και 3471/2006 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Ήτοι:
&1. Ο ιστότοπος ΔΕ θα αναρτά ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ προσωπικά δεδομένα παιδιών, πληροφορίες
 που αφορούν στην οικογένεια (επίθετα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, περιουσιακά ή όποια άλλα 
στοιχεία) ή την προσωπικότητα τους (ατομικές επιδόσεις, συμπεριφορά, προκληθέντα
 προβλήματα) και γενικά ΚΑΝΕΝΑ γεγονός που να εκθέτει τη ζωή ή την προσωπικότητα
 τους στον κυβερνοχώρο.
&2. Ο ιστότοπος ΔΕ θα εκθέτει ΚΑΜΙΑ προσωπική πτυχή της ζωής των νηπίων στο χώρο
 του νηπιαγωγείου αλλά και ΚΑΜΙΑ άλλη εκτός σχολείου η οποία, είτε έχει πέσει στην 
αντίληψη μας, είτε έχει έχει έρθει στη γνώση μας έπειτα από επίσημη ή ανεπίσημη συζήτηση 
με κάποιον από τους γονείς ή συνοδούς του παιδιού. Ό,τι έχουμε να πούμε θα λέγεται σε κατ'
 ιδίαν συναντήσεις με τους γονείς του κάθε παιδιού, στις επίσημες συναντήσεις που
 οργανώνονται μαζί τους ή στις καθημερινές ανεπίσημες. Η μόνη εξαίρεση να γίνει διαδικτυακή
 συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι εαν κάποιος γονιός θελήσει να μας
 στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ρωτώντας μας το ο,τιδήποτε σχετικά με την επίδοση του 
παιδιού του. Το μέιλ είναι προσωπικό, φέρει προσωπικούς κωδικούς, άρα είναι ασφαλές και
 επομένως μπορούμε να κρατήσουμε το απόρρητο της συνομιλίας σα να επρόκειτο για δια 
ζώσης συνάντηση.
&3. Οι νηπιαγωγοί μοιράσαν στους γονείς υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (δήλωση ν.105)
 στην οποία ΟΛΟΙ δήλωσαν ΑΝ εγκρίνουν να αναρτούμε περιστασιακά φωτογραφίες από 
δραστηριότητες που συμμετέχουν τα παιδιά τους στο χώρο του νηπιαγωγείου ή σε επισκέψεις
 μας εκτός σχολείου (μουσεία κτλ) όπου να διαφαίνεται το πρόσωπο τους, είτε ατομικές είτε 
ομαδικές. 
&4. Οι γονείς που έδωσαν θετική δήλωση εγκρίνοντας την ανάρτηση φωτογραφιών στον 
ιστότοπό μας, μπορούν να ανακαλέσουν όποια στιγμή επιθυμούν τη δήλωση τους χωρίς να 
διευκρινίσουν τα αίτια (με βάση τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της 
ΑΔΠΔΠΧ) και να υπογράψουν νέα, ανακλητική δήλωση που θα υποβληθεί και θα υπογραφεί 
αυτομάτως από εμάς ώστε να αποδεικνύεται ότι λάβαμε γνώση της ανακλήσεως. 
 &5. ΟΛΕΣ οι αναρτήσεις γίνονται από το διαχειριστή του ιστότοπου ο οποίος φέρει την ευθύνη.
 Σε ό,τι αφορά την ύλη για τα άλλα τμήματα και το σχολείο εν γένει προηγείται συνεννόηση με τις
 αρμόδιες νηπιαγωγούς των τμημάτων ή με την προϊσταμένη του σχολείου αντίστοιχα ενώ σε ό,τι
 αφορά το ολοήμερο (τάξη του διαχειριστή), προηγείται συνεννόηση του με τη συνδιδάσκουσα 
νηπιαγωγό. Οι νηπιαγωγοί συσκέπτονται καθημερινά για όλα τα ζητήματα και καθορίζουν από 
κοινού την τακτική τους και στον ιστότοπο.
&6. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο ιστότοπος μας είναι το κοινό για το οποίο δημιουργήθηκε
 ο ιστότοπος μας, γεγονός που μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει από το ποιόν και το
 περιεχόμενο των αναρτήσεων μας: οι γονείς, οι οικείοι ων παιδιών και τα ίδια τα παιδιά που
 φοιτούν στο σχολείο μας, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί αλλά και απλοί άνθρωποι που μπορει
 να ενδιαφέρονται για το έργο που παράγεται στο σχολείο. Η διεύθυνση του ιστότοπου μας 
απεστάλη μόνο στους παραπάνω, σε εκλεκτούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς, και σε φορείς
  (δήμαρχος, νομάρχη) και τις προϊστάμενες διοικητικές και καθοδηγητικές αρχές της 
εκπαίδευσης (προϊστάμενος γραφείου, διευθυντής εκπ/σης, διεύθυνση σπουδών Π.Ε
 υπουργείου παιδείας, σχολικούς συμβούλους κτλ).
&7. Ο ιστότοπος, για όλες τις λειτουργίες του, δεν αντλεί κανένα χρηματικό ποσό από κανέναν 
δημόσιο πόρο, ούτε από τα ταμεία του νηπιαγωγείου ή του γειτονικού δημοτικού σχολείου στου
οποίου την σχολική επιτροπή υπαγόμαστε. Επίσης, ο ιστότοπος δεν αποζημιώνεται και δε
 δέχεται να αποζημιώνεται με κανέναν τρόπο στα έξοδα που ενδεχομένως έχουν ο διαχειριστής
 του και οι συνεργαζόμενοι νηπιαγωγοί (τύπωση φωτογραφιών, έξοδα ίντερνετ κτλ).
&8. Ο ιστότοπος ΔΕ φιλοξενεί ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ διαφήμιση έναντι οποιουδήποτε χρηματικού
 αντιτίμου καθώς δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά μόνο διάθεση προβολής του
 παραγόμενου παιδαγωγικού έργου και πληροφόρησης των άμεσα ενδιαφερομένων 
όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.


                                       Μετά τιμής ο διαχειριστής του ιστότοπου 
                                            και οι  συνεργαζόμενοι Νηπιαγωγοί
                                                          13/9/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου