Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Η νέα μας ιστοσελίδα.Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο να δείτε τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου μας.
  http://nip-n-santas.kil.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/en/
http://nip-n-santas.kil.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/en/


Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

              ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Για την εγγραφή στην Α΄τάξη απαιτούνται:

1. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος ο μαθητής. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πρόσφατο( εντός του τελευταίου τρίμηνου από την ημερομηνία εγγραφής). Τα πιστοποιητικά των αλλοδαπών μαθητών θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική από επίσημο  Έλληνα μεταφραστή.
2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή οποιοδήποτε άλλο   έγγραφο από το  οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης, το οποίο συμπληρώνεται από τον οδοντίατρο.
4. Οποιοδήποτε αποδεικτικό από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης, το οποίο συμπληρώνεται από καρδιολόγο.
6. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής  εξέτασης , το οποίο συμπληρώνεται από οφθαλμίατρο.
7. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
8. Ατομικό Δελτίο Υγείας(Α.Δ.Υ.). Τ ο Α.Δ.Υ. συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής ,Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής.

Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης για το σχολικό έτος 2013-14 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

 Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται  από 3 μέχρι 21 Ιουνίου στο  Δημοτικό Σχολείο Νέας Νάντας τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.30 π.μ μέχρι και τις 14.00.